Uitgeverij:

U bent momenteel verbonden met de website https://chaletlepoucet.com die eigendom is van mevrouw Solange FAURE, 4 chemin de la Séa, 38860 Les 2 Alpes. 

Mevrouw Solange FAURE is verantwoordelijk voor de inhoud van de site chaletlepoucet.com, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van externe hyperlinks.

Creatie, ontwerp:

WebSteem, advies en ontwikkeling van websites en webapplicaties in Grenoble (Isère, Rhône-Alpes-Auvergne).

https://websteem.com

Verblijf:

1&1 IONOS SARL au capital de 100 000 € RCS Sarreguemines 431 303 775 00016

Code APE 6201Z – BTW-nummer : FR 13 431 303 775

Hoofdkantoor: 7 place de la Gare – BP 70109 – 57200 Sarreguemines C – Frankrijk.

De gebruiker van deze site erkent dat hij/zij bevoegd is om deze site te betreden en te gebruiken en dat hij/zij heeft gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en of deze perfect werkt.

De gebruiker erkent op de hoogte te zijn gesteld van het feit dat deze site zonder onderbreking toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, moeilijkheden in verband met communicatienetwerken of technische problemen.

Om onderhoudsredenen behoudt WebSteem zich het recht voor om de site te allen tijde te onderbreken. WebSteem stelt alles in het werk om gebruikers te voorzien van beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar site.

Bescherming van persoonsgegevens:

Volgens artikel 34 van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, en in overeenstemming met het algemeen reglement inzake gegevensbescherming (RGPD), kan elke gebruiker die rechtstreeks of onrechtstreeks nominatieve informatie op de site heeft gedeponeerd, de mededeling van persoonlijke informatie over hem/haar vragen aan de beheerder van de dienst, deze laten corrigeren of verwijderen indien nodig door contact op te nemen met Mevr. Solange FAURE, challance@wanadoo.fr.

Koekjes: De website https://chaletlepoucet.com maakt geen gebruik van cookies.